e-Governance logo e-Governance logo

ERAF scholarship for Estonian Bachelor and Master´s students

USA-s Marylandi osariigis tegutsev mittetulunduslik Estonian-Revelia Academic Fund, Inc. (ERAF) annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolide päevases õppevormis täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele 2014./2015. õppeaastaks välja stipendiume väärtusega 1500 USD.

NB! Stipendiumi ei saa taotleda rakenduskõrgkoolide või rakendusõppe üliõpilased, samuti bakalaureuseõppe esimese kursuse üliõpilased ning Harald Raudsepa stipendiumi 2013./2014. õppeaasta stipendiaadid.

Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb stipendiumi taotlejal esitada järgmised dokumendid:

  1. isiklik avaldus, mis sisaldab isiku- ja kontaktandmeid;
  2. tõend õppeasutuselt stipendiumi taotleja immatrikuleerimise kohta;
  3. õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte hinnetelehest või väljavõte magistriõppe tulemuste kohta; esimest aastat magistriõppes õppijad peaksid esitama koopiad bakalaureuseõppe diplomist ja hinnetelehest;
  4. curriculum vitae (CV);
  5. lühiülevaade stipendiumi taotleja senisest teaduslikust ja ühiskondlikust tegevusest ning töökogemustest, samuti nägemus, kuidas taotleja kavatseb õpingutel omandatut rakendada, s.h ka Eesti rahva ja riigi hüvanguks;
  6. lühiülevaade, kuidas taotleja on seni oma õpinguid finantseerinud ja milliseid stipendiume või toetusi ning millistelt fondidelt või organisatsioonidelt saanud.

Taotlused palume esitada eesti või inglise keeles. Valiku tegemisel arvestatakse ka taotluse vormistamise korrektsust. Taotleja poolt esitatud andmeid ja dokumente ei avalikustata ning neid kasutatakse ainult konkursi läbiviimise eesmärgil. Stipendiumikomisjon ei aktsepteeri e-posti teel esitatud taotlusi ning dokumente.

Stipendiumitaotlused palume saatahiljemalt 15. oktoobri 2014. a. postitemplit kandva kirjaga aadressile:

ERAF Sihtasutus Eestis(või Estonian-Revelia Academic Fund’i Sihtasutus Eestis)

Box 126, Tallinna Postkontor, Narva mnt.1, 10502, Tallinn

Konkursi tulemustest teatatakse taotlenule kirjalikult (kas e-kirja või kirjaga) detsembri esimestel nädalatel. Stipendiumitšekid väljastatakse stipendiaatidele tähtkirjaga, mistõttu on väga oluline, et avaldustel oleks ära märgitud taotleja täielik ja korrektne postiaadress ja näidatud ka kõik muud kontaktivõimalused (alternatiivaadress, e-post, telefonid jt). Ka taotluse ümbrikule tuleks saatjal kindlasti lisada oma nimi ja aadress.

Stipendiumi andmise või mitteandmise üle otsustab Estonian-Revelia Academic Fund, Inc. juhatus konkursikomisjoni ettepanekul.

Allikas: ERAF Sihtasutus Eestis